Security Tech Space logo

Security Tech Space

Følg Danmarks samlende enhed for en fælles satsning inden for cybersikkerhed 

Vær med til at gå forrest inden for cybersikkerhed

Vi ved, at cybersikkerheden er en stor udfordring for det digitale samfund.  Danmark ligger nummer to i digitalisering men nummer 13 i cybersikkerhed!

Vi ved også, at alle skal bidrage. Privat, på politisk niveau og i virksomhederne. Det store spørgsmål er: Hvordan gør vi det? Ikke bare på papiret men i virkeligheden. 

Danmarks høje vidensniveau med forskere i verdensklasse spiller en vigtig rolle i løsningen. Det samme gør vores SMV’er og startups. 

Og offentlige virksomheder. Og økonomi.

Vores vision er, at Danmark går i front og viser vejen for fremtidens cybersikre løsninger.  Og i Aarhus har vi alle forudsætningerne for at gå forrest inden for cybersikkerhed.

Derfor har Aarhus Kommune taget initiativ til at nedsætte et konsortium for cyber- og informationssikkerhed – Security Tech Space. Det er et samarbejde, der hjælper alle danske offentlige og private virksomheder med at nå de høje ambitioner for cybersikkerhed.

Vi har skabt Security Tech Space, fordi der er brug for at få sat endnu mere fokus på cybersikkerhed i Danmark. Vi er dagligt under angreb – nogle gange fra statslige aktører, der vil os det ondt, og derfor har vi brug for at kunne mere på dette område. Og vi skal have fokus på uddannelse og have fokus på at skabe de bedste betingelser for små og mellemstore virksomheder, så de kan beskytte sig selv. Og så handler det også om at få opbygget en cyber brigade, så Danmark har noget at stå imod med. Det er et fælles ansvar, og det vil vi gerne være med til at tage på os.

Jacob Bundsgaard, Borgmester, Aarhus Kommune

Mange virksomheder har allerede meldt sig ind i fællesskabet

Som partner i Security Tech Space bidrager virksomhederne til at styrke og udvikle økosystemet for cyber- og informationssikkerhed i Danmark.

Det gør de bl.a. ved at: 

 • stille eksperter til rådighed som mentorer for studerende og startups.
 • være kommunikationspartner og ambassadør for satsningen og Security Tech Space.
 • bidrage til at skaffe yderligere finansiering til aktiviteter i konsortiet.

Naturligvis stiller vi også op og bakker op om et initiativ som det her, som jo egentlig i bund og grund handler om at passe på vores dejlige, kære Danmark.

Niels Trads Pedersen, Partner i Cyber Risk-afdelingen i Deloitte

Security Tech Space er kommet flyvende fra start. Vi har fået mange flere medlemmer og er med til at forme nye initiativer: Vi er i gang med Cyber Campus Denmark her i Aarhus, hvor vi vil uddanne og være med til at sikre, at både SMV’er og hele Danmark får en bedre cybersikkerhed. Vi er kommet med i Cyberpagten, der er et initiativ fra Digitaliseringsministeriet, hvor vi forankrer hele SMV-segmentet. Vi kigger også på SMV:CERT, som vil være med til at sikre videndeling blandt virksomheder.  

Lise Fuhr, forperson for bestyrelsen for Security Tech Space og direktør for de europæiske teleselskabers brancheorganisation ETNO i Bruxelles

Peer H. Kristensen, Security Tech Space

Med Security Tech Space ønsker vi, at Danmark går i front og viser vejen for fremtidens cybersikre løsninger.  Sammen står vi endnu stærkere gennem et tæt og systematisk samarbejde med fokus på forskning, innovation og erhvervsudvikling.

Følg med – eller deltag aktivt i Security Tech Space. 

Peer H. Kristensen, Direktør, Security Tech Space

Hvorfor cyber- og informationssikkerhed?

Vores målsætning er ambitiøs og meget konkret

Vi vil skabe national tryghed – med sikkerhed

Vi skal bevare Danmarks position som næstmest digitale land og hæve os fra de 13. mest cybersikre ved at:

 • Investere i kompetencer og talent
 • Investere i økosystem og netværk
 • Investere i en samlende enhed på skuldrene af mange års erfaring

Vores fokusområder

Security Tech Space ikon
Innovations-
laboratorium

VORES MÅL ER at stille den nyeste forskning og udviklingsfaciliteter til rådighed for at…

 • styrke forretningsideer, der har potentiale til at øge cybersikkerheden.
 • bistå startups med at gøre de gode ideer kommercielt bæredygtige.
Security Tech Space ikon
Matchmaking
og talent

VORES MÅL ER at bidrage til matchmaking mellem studerende og virksomheder for at…

 • understøtte virksomhedernes adgang til arbejdskraft og viden.
 • at understøtte fælles kompetenceopbygning.
Security Tech Space ikon
Viden og
rådgivning

VORES MÅL ER at sikre virksomheder og organisationer adgang til viden og rådgivning gennem…

 • kommunalt cyberværn og SMV:CERT.
 • træningsaktiviteter, efteruddannelse og informationsmøder.